میلاد حدادی

کارآفرین,سخنران,مربی و مدرس کارآفرینی و ارتباطات_حقوقی,ریاست کانون کارآفرینی شهرداری,

ریاست شرکت تیک, مدیرعامل موسسه حقوقی دادیار عدالت و آزادی

رزومه