مسعود علایی

مربی ونایب رییس موسسه قضایی دادیار عدالت و آزادی ,مدیر عامل شرکت آموزشی و موفقیت تیک 

مربی و بازیکن رشته کیک بوکسینگ و رشته اسکیت , مدرس اصول موفقیت و مهارت های فردی

رزومه