عزت نفس سالم

عزت نفس سالم چیست؟

شرایط پر آشوب زمانه ی ایجاب می کند که شناخت روشنی از هویت، شایستگی و ارزش خود داشته باشیم. 

بی خبر از ماهیت خویش نه می دانیم که کیستم و نه می توانیم به خود اعتماد کنیم. ثباتی را که نمی توانیم در

دنیا بیابیم باید در وجودمان ایجاد کنیم زندگی بدون فقدان عزت نفس ما را در شرایط، نامطلوب قرار می دهد. 

پس چگونه می توانیم بر عزت نفس خود بیافزایم؟ 

عزت نفس سالم چیست؟ 

احساس ارزشمندی واعتماد به توانایی ها و قابلیت هایمان و محق دانستن خود برای موفقیت و شادی. 

 افرادی که عزت نفس سالم دارند از خودشان راضی هستند یعنی کمتر به خود سخت می گیرند کمتر خود را

اذیت می کنند. تمام وقت و تلاش خود را برای خوب بودن هدر نمی دهند از خود رضایت درونی دارند که به آن

ها اعتماد به نفس و آرامش می دهد. 

دائما خود را با دیگران مقایسه نمی کنند چون خود را پذیرفته اند خود را کافی می دانند به جای اینکه خود را

در دیگران جستجو کنند خود را در درون یافته اند آن ها می دانند همانی که هستند ارزشمند است و در عطش

شبیه دیگری شدن نیستند اما افرادی که  به خود کم بینی و ضعف دچار هستند دائما در دیگران به دنبال

شاخص هایی برای خود می گردند آن ها در مقایسه هایشان به دنبال اعتبار برای خود می گیردند در حالی که افرادی که عزت نفس سالم دارند از قبل این اعتبار را به خود داده اند و به راختی عقاید و نظرات خود را مطرح

می کنند پای بند به ارزش های خود هستند و برای دیگران احترام قائلند. 

افرادی که عزت نفس سالم دارند به خاطر احترام به خود به دیگران بی احترامی نمی کنند. اگر تفاوتی میان

خود و دیگران می بینند که قابل تحسین است می دانند که در درون خود نیز آنرا دارند و می توانند به آن

دست یابند بنابراین هرگز حسادت و چشم و هم چشمی نمی کنند. هر روز در روابط خود  احساس امنیت دارند

ذاتا کمتر می ترسند و ایمان بیشتری دارند. 

و در واقع جوهر عزت نفس یعنی اعتماد کردن به ذهن و دانستن اینکه هر کس شایسته و زیبنده ی خوشبختی

است. چرا که باید نسبت به فعالیت هایمان آگاه باشیم و میزان عزت نفس ما روی عمل و رفتارمان تاثیر می

گذارد و طرز عمل مان عزت نفسمان را می سازد و باعث می شود حتی در عشق و روابط از احساس ارزشمندی

برخوردار باشیم و خود را موجودی دوست داشتنی بدانیم می توانیم دیگران را دوست بدارم و خیرخواهی و بذل

توجه نماییم. این طور افرادی دارای یک نوع مازاد احساس و امنیت و ایمان درونی هستند که منجر به عزت

نفس مثبت در آنها می شود و آگاهی یشان را ایمن می کند و به ما مقاومت و توانمندی و قدرت بازسازی می

دهد درست همان طور که نظام ایمنی سالم تضمین یست بر اینکه هرگز بیمار نمی شویم بلکه بر مقاومت ما در

برابر بیماری ها می افزاید تا در زندگی گرفتار اضطراب یا افسردگی نشویم و قدرت مقاومت و کنار آمدن ما را با

مشکلات افزایش می دهد. 

حتی ممکن است کسانی که از عزت نفس زیاد برخوردارند تحت تاثیر مشکلات به زمین بخورند اما خیلی زود

خود را جمع و جور می کنند و بلند می شوند، وقتی از عزت نفس مثبت برخوردار باشیم نیروی محرکه ما شادی

است و هدف ما از خود ابزاری  اجتناب و توجیه خویشتن نیست، بلکه هدفمان این است به امکانات خود دست

یابیم . عزت نفس یک نیاز فوری و اضطراری است و نبود آن توانایی ما را در عمل مختل می سازد. 

و در ادامه دو ستون مهم عزت نفس سالم:  

  1. ۱           .خود توانمندی 
  2. ۲           .حرمت نفس 

خودتوانمندی : داشتن اطمینان به عملکرد ذهن یعنی باور کنیم توانایی فکر کردن درک نمودن آموختن،

انتخاب کردن و تصمیم گیری داریم. 

حرمت نفس: اطمینان داشتن به ارزش خود یعنی اینکه به خود حق بدهیم که زندگی کنیم و شاد باشیم. و زمام

امور زندگی خود را در دست داشته باشیم و با سلامت روان در ارتباط با دیگران موفق وارد شویم و اگر اینها

نباشد عزت نفس خدشه دار می شود. 

حقیقت عزت نفس این است که برای بقا و زندگی و احاطه موفقیت آمیز بر محیط واستفاده مناسب از آگاهی به

آن نیازمندیم . ولی استفاده ی درست از آگاهی خود به خود نیست برای آن نیاز به اندیشیدن و انتخاب هست. وقتی به گذشته خود نگاه می کنیم گاه انتخاب های غرورانگیز کرده ایم گاه رفتارمان به شدت تاسف بار بوده و

باعث شده از میزان عزت نفس ما کاسته شود. پس در عزت نفس سالم ما باید اینقدر توانا باشیم که بتوانیم به

تنیجه مطلوب برسم و موثر باشم ولی این به این معنی نیست که هرگز اشتباه نکنیم. بلکه می توانیم بر همه

مسائل زندگی فائق آییم و بدانیم و باور داشته باشیم می توانیم بیاموزیم و با چالش های زندگی معقولانه برخورد

کنیم و سطح دانش و مهارت ها را بالا ببریم.  

در پایان در می یابیم برای داشتن تسلط و موفقیت بر چالش ها و مسایل زندگی ما نیازمند عزت نفس سالم

هستیم. که به ما ارزش  بخشد و ما را در رسیدن به اهدافمان یاری برساند 

مریم بیابانی 

عزت نفس: ناتاهیل براندن ترجمه (مهدی قراچه داغی) 

نویسنده: مریم بیابانی مدرس خودشناسی

گرد آورنده: مریم بیابانی مدرس خودشناسی

مدرس مهارت های رشد شخصی و خود شناسی

زمستان ۱۳۹۷

درباره تیم آموزشی,فرهنگی و موفقیت تیک

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *