کتاب چهار اثر

معرفی کتاب:

عنوان: چهار اثر

نویسنده: فلورانس اسکاول شین

مترجم: گیتی خوشدل

کتابی که در ایران بیش از شصت بار به چاپ رسیده و خوانندگان بسیاری را به خود جلب نموده است. نویسندهی این کتاب که شخصی آمریکایی است، سالیان بسیار در حرفه های هنرمند )نقاش( و خطیب، شهرت بسیاری داشت. افراد بیشماری در کلاسهایش شرکت میجستند و از این طریق، پیام معنویت را به گروهی وسیع میرساند . بزر گترین راز موفقیتش این بود که همواره خودش بود: ساده و صمیمی و بیتکلف و شوخ طبع. هرگز نخواست قراردادی و ادیب مآب یا دارای نفوذی تحمیلی باشد این کتاب یکی از کتاب هایی است که میتواند برای افراد برای شروع زندگی الگویی باشد و به جرات می توان گفت که این کتاب بهترین کتابی است که در خصوص قانون جذب و ثروت و سلامتی و خوشبختی نوشته شده است

بخشی از کتاب چهار اثر

عشق:

عشق معمولا ترسی مهیب به همراه دارد. تقر یبا هر زنی با یک زن خیال ی به دنیا می آید که قصد ربودن محبوب او را دارد آن زن می خوانندو البته مادامی که انسان از تصور » آن زن دیگر « افسانه ای را که البته زاییده ی اعتقاد خود انسان به دوگانگی است دخالت دیگری دست بر ندارد، پیش نیز خواهد آمد. معمولا زن نمی تواند باور کند مردی را که دوست می دارد عاشق خود اوست. از این رو به یاری این عبارت های تاکیدی ب اید حق یقت را بر ذهن ناهشیار خود نقش کند، چون در واقع تنها یگانگی وجود دارد و بس .

عبارت های تاکیدی:

چون با آن یگانه ی جدایی ناپذیر همراهم، پس با عشق و خوشبختی جدایی ناپذیر خود نیز همراهم .

نقد و بررسی

به طور حتم از هر مربی و سخنران انگیزشی بخواه ید که کتابی پا یه را برای شروع به شما پیشنهاد کند بدون شک این کتاب جزءلیست پیشنهادی خواهد بود.چهار اثر کتابی جالب وکاربردی است که میتواند ایمان درونی شما را از صفر به صد برساند، البته با نظر به اینکه به شانس و انرژی مثبت و کائنات اعتقاد داشته باشید در غیر ا ین صورت خواندن این کتاب برایتان کسل کننده خواهد بود.

کسانی که جزء دسته ی اول قرار دارند با خواندن محتویات این کتاب یاد میگیرند که در جهت مناسبی برای زندگی برنامه ر یزی کنند و ذهن ناخودآگاه خود را کنترل کنند، چون ذهن ناخوآگاه ما بخش تاثیر گذا ر اتفاقات و عکس العمل های روزمره ی ما را تشکیل میدهد و قدرت بیشتر نسبت به ذهن ارادی ما دارد

زبان کتاب به صورت ساده و صریح است و سرشار از توکل بر خدا، ایمان، آرامش و احساس خوب است، و با توجه به جزئیات

زندگی باعث می شود که هر اتفاق کوچکی را در زندگی یک معجزه ی الهی ببینید .

باور این کتاب بر این است که هیچکس از کسی برتر یا بدتر نیست چون الوهیت باطنی همه ی ما یکی است و تفاوت انسان ها به دلیل افکار منفی و طرز تفکرشان است و تاکید میکند که فقط به خدا ایمان داشته باشید چون خداوند همیشه بهت رین ها را برای ما میخواهد وقدرت خدا را نباید به خ یر وشر تقسیم کرد چرا که هر شکستی مقدمه ی یک پیروزی است .

باز هم تاکید میکنم خواندن این کتاب را به کسانی توصیه میکنم که به موارد بالا اعتقاد دارند، در غیر این صورت نمیتوانید کتاب را به طور کامل مطالعه کنید.

چند جمله تاثیر گذار از کتاب چهار اثر

 1. چه خوب است که انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور کند که آفتاب بی گمان خواهد دمید
 2. زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و کردارهای ماست که دیر یا زود به ما باز می گردد
 3. اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت. باور، نیرومندتر از خوش بینی است
 4. انسان با هر دست بدهد، با همان دست می گیرد و همیشه میان داد و ستد، موازنه ای کامل برقرار است
 5. آدمی باید آنچه را که در ازای کار خودش به او بازمی گردد، در نهایت لطف بپذیرد؛ بدون چشم داشت دادهای، پس بدون چشم داشت بگیر!
 6. همه ی امور مهم به دست کسانی انجام پذیرفته است که از آرزوهای بزرگ خود دست نکشیده اند
 7. تنها کسی که باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان که دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون میشود.
 8. نخستین گام برای رسیدن به کامیابی این است که از آنچه هستید، شادمان باشید
 9. شکر گزاری کلید فراوانی و برکت الهی است. وقتی فکری کرده و تشکر میکنیم بیشتر جذب میکنیم. هر روز صبح به خاطر آنچه که دارید و آنچه که هستید شکرگزاری کنید.
 10. همۀ انسانهای حاضر در این سیاره خاکی تمایل به عشق دارند مشکل شما هرچه باشد با عشق آن را برطرف سازید امتحان کنید .نیروی عشق می تواند اگر نه در کوتاه مدت حتماً در بلند مدت همۀ مشکلات را حل کند .متوجه باشید که ظهور هر مشکل می تواند فرصتی برای تشرف به آیین عشق باشد آنهم عظیم ترین نوع عشق
 11. هیچکس چیزی به آدمی نمیدهد مگر خود او و هیچکس چیزی از آدمی دریغ نمیدارد مگر خود او.
 12. بازی زندگی یک بازی انفرادی است «اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهدشد .
 13. به زندگی با دیدی مثبت نگاه کنید تا خود را به دلیل احساس انرژی و خوشحالی بسیار زیادی که نصیبتان خواهد شد
 14. به یاد داشته باشید که افراد شاد و مثبت بیشتر می توانند دیگران را مجذوب خود کنند.
 15. اتفاقات و اشتباهات گذشته را پذیرفته و فراموش کنید. بدانید که نمیتوانید زمان را به عقب برگردانید. شادمانی خود را با از یاد بردن نومیدی ها و شکستهای گذشته دوباره بدست آورید.
 16. نخستین گام برای کسب موفقیت اینست که از آنچه هستید شادمان باشید.به محض آرام شدن دریای افکار کشتی های نجات ازراه میرسند.خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند .
 17. اگر از قدرت کلام بی خبرید! بدانید که: یک عبارت تاکیدی نیکوی مثبت بیش از هزار اندیشه منفی قدرت دارد و دو عبارت نیکوی مثبت بیش از ده هزار اندیشه منفی .
 18. زمانی که انسان با خشنودی و بدون ترس خرج کند، راه را برای سرازیر شدن پول بیشتر می گشاید. محال است آدمی بتواند چیزی را به دست آورد که خود هرگز نبخشیده است.
 19. اگر انسان برای کسی، بدبختی بخواهد، بی گمان، بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد و اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به کامیابی برسد، همانا راه کامیابی خود را هموار کرده است .
 20. هر انسانی با آگاهی کامل به آیین عشق، پا به این سیاره ی خاکی می گذارد. مشکل شما هر چه باشد، امتحان محبت است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید، مسأله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت، مسأله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است .
 21. مهم نیست که چند بار شکست بخورید؛ دیگر بار برخیزید و از نو آغاز کنید. بسیاری از مردم، آن چیزی را که از هر چیز دیگری عزیزتر می دانند، از دست می دهند، چون پیوسته در بیم از دست دادن آن به سر می برند.

فهرست مطالب کتاب چهار اثر

بازی زندگی و راه این بازی

بازی

قانون توانگری

نفوذ کلام

قانون عدم مقاومت

قانون کارما و قانون بخشایش

شهود یا هدایت

بیان کامل نفس یا طرح الهی

تکذیبها و تاکیدها

کلام تو عصای معجزه گر تو است

کامیابی

توانگری

شادمانی

عشق

ازدواج

بخشایش

عبارات خردمندانه

ایمان

از دست دادن

دین

فروش

مصاحبه ها

هدایت

حمایت

حافظه

طرح الهی

سلامت

عناصر

سفر

متفرقه

نتیجه گیری

در مخفی توفیق

خشتهای بی کاه

و پنج تن از ایشان دانا بودند

چه انتظاری دارید؟

بازوی بلند خدا

بر سر چند راهی

از دریای سرخ چگونه میتوان گذشت ؟

پاسبان دروازه

راه فراوانی

محتاج به هیچ چیز نخواهم بود !

با اعجاب بنگر !

غنیمت خود را دریابید !

نهرهایی در هامون

مفهوم باطنی سفید برفی و هفت کوتوله

نفوذ کلام

حربه هایی که نمی شناختی

اینک شما را قوت می بخشم

قوی باش و نترس

جلال خداوند

آرامش و توانگری

فرصت بزرگ شما

زنهار مضطرب مشوید !

بی باکی

پیروزی و توفی

گردآورنده: زهراپورکمر

درباره تیم آموزشی,فرهنگی و موفقیت تیک

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *