انتقاد صحیح به همسر

همگی ما این را خوب درک کرده ایم که مسئله ای به نام سوختن و ساختن به هیچ عنوان صحیح نیست اما این دلیل محکمی بر این نمیشود هر گونه که خواستیم، خواسته های خود را بیان کنیم.

برای مثال به چند روش می توان به یک فرد بد اخلاق انتقاد کرد و به او گفت نباید بد اخلاقی کند: می توان طوری گفت که فرد عصبانی شود؛ یا به روشی گفت که لجبازی کند؛ یا به شیوه ای گفت که منجر به بداخلاقی بیشتری شود؛ یا به گونه ای می توان بیان کرد که طرف مقابل به اشتباه خود پی ببرد.

در این محتوا سعی بر این شده روش هایی بیان شود که مسیر زندگی شما را تغییر دهد؛ روش هایی که حتی اگر طرف مقابل شما کسی است که مثال (نرود میخ آهنین در سنگ) باشد اثر گذاری شگرفی بر او داشته باشد و می توانید مانند قطرات آب به راحتی همین سنگ را سوراخ کنید.

اما نکات و روش هایی درباره ی انتقاد و نصیحت کردن که نه تنها برای همسران بلکه برای همگان تاثیر خواهد داشت که با رعایت آنها می توان روی افرادی که حتی تحمل شنیدن هیچ حرفی را ندارند اثرگذار بود به شرح ذیل می باشد.

  1. از انتقاد کردن در موقع مشاجره بپرهیزید:

هیچ وقت فراموش نکنید انتقاد کردن و گفتن در خواست ها به همسرتان در حین دعوا و عصبانیت وی هیچ تاثیری نخواهد داشت بلکه اثرات منفی انتقاد بی جای شما آسیب جدی تری به رابطه ی شما خواهد زد همان طور که در محتوای پیشین (محبت زبانی) گفتم که در هنگاهی که همسر شما عصبانی است حتی اگر بهترین و زیبا ترین کلمات بر زبانتان جاری شود، باز هم بی فاده است و تنها شعله ی آتش او را شعله ورتر می کند چرا که عملکرد مغز ضعیف شده است و عاقلانه نمی تواند به صحبت های شما گوش دهد پس یادتان نرود که به هنگام مشاجره هیچگونه انتقاد و اشتباهات همسرتان را بیان نکنید.

  • هنگام انتقاد کردن صدای خود را بلند نکنید:

یادتان نرود اگر همسر شما مشکل شنوایی ندارد اگر هم با او آرام صحیت کنید صدای شما را خواهد شنید پس هیچگونه دلیلی برای داد و فریاد کردن ندارید چرا که نه تنها صدای شما را دیگر نمی شنود بلکه سبب عصبانیت او نیز خواهد شد و در پی همین عصبانیت دیگر سخنان شما را نمی شنود که بخواهد به آن ها بعد ها فکر کند و حق را به شما بدهد و تنها سبب کدورت و آسیب زدن به رابطه تان حتی بیشتر از قبل هم خواهد شد.

  • سعی کنید انتقادها یتان طولانی نباشد بلکه کوتاه و مختصر باشند.

فکر کنید کسی شما را زمان طولانی مورد انتقاد قرار دهد و در این زمان مشغول حرف زدن توضیح دادن برای شما باشد تا به شما بفهماند رفتاری یا کاری یا هرچیز دیگری که مربوط به شماست اشتباه بوده است و این زمان هم پشت سر هم باشد چه اتفاقی برایتان می افتد مسلما خسته و کلافه خواهید شد و دوست دارید طرف مقابل تان دیگر این بحث را به اتمام برساند و حتی ممکن است خیلی به حرف هایی که می زند گوش ندهید و فقط منتظر بمانید که حرف هایش را تمام کند و در این جا اصلا متوجه دلسوزی حرف مقابل برای حل مشکلتان نخواهید بود دقیقا دیگران هم مثل شما هستند پس لطفا در انتقاد کردن از همسرتان یا هرکس دیگری یک ریز و پشت سر هم یک زمان طولانی را به انتقاد کردن نپردازید و سعی کنید به جای آن صحبت و انتقادهای شما کوتاه باشد . اما یک نکته ی دیگر را در این جا فراموش نکنید مانند کسانی نباشید که می گویند چنین توضیح نمی دهم در حد چند دقیقه می خواهم با شما صحبت کنم و آن هم چند دقیقه را تنها به بیان نکات منفی، عیب ها و بدی ها طرف می پردازند. یادتان نرود هرکسی ظرفیتی و درجه ای از تحمل را دارد!!

انتقاد صحیح به همسر
  1. لطفا به جای انتقاد کردن پیشنهاد دهید:

شاید در اطراف ما شاهد خیلی ار افراد بوده ایم که خیلی حرف خوب می زنند اما خوب حرف نمی زنند و همین سبب می شود خود فرد و اطرافیانش آسیب ببینند و حرف خوبشان دیگر نمایان نباشد پس چقدر ارزشمند است که یاد بگیریم در کنار حرف خوب زدن، خوب حرف زدن را هم بیاموزیم. و می توان برای جلوگیری از آسیب مخرب به جای انتقاد پیشنهاد دهیم مثلا در انتقاد به کسی که بد اخلاق است به جای اینکه بگوییم «از بد اخلاقی تو دیگر خسته شدم» انتقاد خود را در قالب یک پیشنهاد بدهی و بگوییم «به نظر شما اگر با من با آرامش صحبت کنی، حرف های شما روی من تاثیر بیشتری ندارد؟» در این فرد به فکر فرو میرود و در این مورد با دقت فکر می کند و به یک نتیجه ی عقلی خواهد رسید. یادتان نرود در انتقاد کردن به گونه ای صحبت نکنبد که سبب مشکل بیشتر و جدیدی شود.

برای مثال فکر کنید همسرتان دیر به منزل برگشته است و شما نگران و ناراحت هستید و حق هم با شما بوده چطور تنها منزل بوده اید و هزاران فکر به سراغ شما آمده است در این مورد به محض ورود همسرتان به منزل چگونه انتقاد می کنید ؟؟

عده ای از خانم ها و آقایان را دیده ایم که در این مورد فورا می گویند «چرا دیر آمدی؟ اگر یک بار دیگر دیر بیایی من می دانم و تو»

و همین صحبت و انتقاد نادرست ممکن است منجر شود که همسر در جوابشان خسته و کلافه بگوید :«باز هم دیر می آیم و تو هم از هرکاری که دلت می خواهد دریغ نکن»

در صورتی که در ابتدای امر تنها می خواسته بگوید کاری که انجام داده ای اشتباه بوده و همسرش را متوجه اشتباهش کند اما راه اشتباهی را انتخاب کرده است و مجبور می شود بابت رفتار و انتقاد نادرستش معذرت خواهی کند تا جلوی دعوا را بگیرد که این امر بسیار بعید است !!

در صورتی که می توانست همین انتقاد را به صورت یک پیشنهاد به همسرش بگوید: برای مثال بگوید «اتفاق بدی افتاده بود که دیر کردی؟ خیلی ترسیده بودم!شب که دیر میای دچار استرس می شم. اگه ممکنه شب ها زودتر به منزل بیا!»

و این نکته ها را فراموش نکنیم !!

در حالتی که اعتراض به دیر آمدن همسرتان با پرخاشگری و انتقاد باشد حتی اگر فردا شب هم همسرتان زود به خانه بیاید، این زود آمدن اصلا ارزشی ندارد چرا که به خاطر شما زود نیامده بلکه می خواهد از پیش آمدن دعوا جلوگیری کند.

اما در حالتی که اعتراض به دیر آمدن همراه با پیشنهاد و انتقاد است حتی اگر اثرگذاری صد در صدی هم نداشته باشد باز هم ارزش دارد چرا که اگر همسرتان زود به خانه بازگشت واقعا به خاطر شما زود برگشته است و ترسی از دعوا با شما نداشته.

تا کنون به فرق طوفان و نسیم فکر کرده اید!!

بگذارید اول شباهت هایشان را بیان کنیم هر دو باد هستند و به اجسام برخورد می کنند. و ما هم در زندگی حتما نیاز به حرف زدن و برخورد با مشکلات زندگی داریم. گاهی زن و شوهر به اشتباه تصور می کنند یک زندگی خوب، زندگی بدون تعارض تنش است؛ در حالی که اگر اختلاف نظرها و تفکرات در زندگی شکل نگیرد، سیر تکاملی «المومن مرات المومن» که زن و شوهر وسیله ی کمال یکدیگر باشند هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد.

سپس این برخوردها و حرف زدن ها و اختلاف ها نیاز مسیر تکاملی زندگی زناشویی است.

اما تفاوت طوفان و نسیم در این است که طوفان در برخورد ش شاخه هارا می شکند، ولی نسیم نه تنها نمی شکند، بلکه با همه ی وجود، آنچه را که در مسیرش قرار دارد نوازش می کند.

یک سوال ما در ارتباطات و انتقاداتی که می کنیم نسبت به طرف مقابلمان نسیم گونه برخورد می کنیم یا طوفان گونه؟؟

اگر نسیم گونه رفتار می کنید جای تبریک دارد اما اگر طوفان گونه رفتار می کنید؛ باز هم می گویم یادتان نرود حتی اگر حرف خوب بزنیم اما نتوانیم خوب حرف بزنیم زندگیمان پر از مشکلی خواهد داشت و به خودمان و زندگی مان و دیگران آسیب وارد خواهیم کرد دقیقا مثل طوفان.

  • برای انتقاد کردن زمان مناسبی را انتخاب کنید و زمان شناس باشید!!

رعایت نکردن زمان شناسی در انتقاد کردن می تواند آسیب های جدی بر پیکره ی وجودی خانواده وارد کند. زمانی که انسان گرسنه، خسته، تشنه، پر استرس یا افسرده باشد یا تازه از محیط کار برگشته باشد فکر انسان آمادگی شنیدن و پذیرش اشتباه را ندارد.

در ابتدا باید نوع بیماری که به این بحث مربوط می شود می پردازیم:

۱- بیماری روان تنی: گاهی ما به پزشک مراجعه می کنیم و از درد سینه، سردردو… سخن می گوییم و دکتر با تخصص بالایی که دارد بیماری ما را مربوط به اعصابمان تشخیص می دهد یعنی روان بیمار باعث بیماری جسمی شده است.

۲- بیماری تن روانی: جسم خسته یا بدن درد و… شما را عصبی می کند به گونه ای که صبرتان کم و اعصابمان را ضعیف می کند و سبب پر خاشگری ما می شود.

پس اگر دلتان دعوا یا بی احترامی می خواهد حتما زمانی که همسرتان از سرکار می آید شروع به غر زدن، گله و شکایت کردن، بهانه گرفتن و پرحرفی نمایید.

زمانی که همسرتان پس از یک روز کاری وارد خانه می شود، خسته و کلافه است و حتی ممکن است با چندین نفر هم در محیط کارش بحث کرده باشد و به خانه که می آید دوست دارد به آرامش دست پیدا کند و ذهنش آرام شود از طرف دیگر خانم که از صبح تا شب در خانه تنها بوده است و لحظه شماری کرده است که همسرش برگردد تا با او حرف بزند یا گله و شکایت را از دیگران بگوید، تا کمی از فشار روحی اش کم شود. و همین که همسرش وارد خانه می شود شروع به صحبت کردن و یا گله و شکایت می کند و همین امر سبب می شود به دلیل کم صبری همسرش با عکس العمل تندی مواجه شود یا اینکه همسرش خود را مشغول کاری کند و به او توجهی نکند که سبب اعتراض بیشتر زن می شود به همین دلیل است که زمان شناسی انتقاد بسیار مهم است به گونه ای که زن باید بتدا به همسرش یک فرصت جهت یافتن آرامش بدهد و بعد از آن با رعایت تمامی نکات شروع به صحبت و انتقاد کردن بپردازد که اثرپذیری بیشتری داشته باشد و سبب کدورت نشود.

  1. برای انتقاد کردن مکان مناسبی را انتخاب کنید:

حواستان باشد هرگاه می خواهید انتقاد کنید در جلوی اقوام، خویشاوندان و یا دوستانشان دست به چنین کاری نزنید و سعی کنید در یک فضای باز و یا عمومی مثل پارک، رستوران و… که سبب می شود خیلی از حدها و مرزها رعایت شود انتقاد کنید.

  • اول بیندیشید بعد حرف بزنید:

افراد پیرو و با تجربه وقتی می خواهند یک جوان را نصیحت کنند می گویند وقتی می خواهی حرفی به زبان بیاوری هفت باز زبانت را دور دهانت بچرخان، آنگاه صحبت کن که این کنایه از این دارد که همیشه ابتدا خوب فکر کن و بعد حرف بزنید چرا که اگر فکری پشت حرف ها نباشد ممکن است خصومت و گله هایی را به بار بیاورد که جبران ناپذیر باشد.

پس یادتان نرود همیشه سنجیده و با تفکر صحبت کنید و حتی زمانی را از قبل به همسرتان اعلام کنید که می خواهید با او صحبت کنید که این کار چندین خاصیت به همراه دارد.

۱- زمانی را به دست می آورید تا درباره آنچه می خواهید به همسرتان بگویید و حتی روش انتقاد کردنتان فکر کنید.

۲- طرف مقابل نیز آمادگی جهت شنیدن صحبت ها و انتقاد های شما را دارد.

۳- تا زمان موعود خیلی از ناراحتی هایی که در زمان عصبانیت داشته اید به فراموشی سپرده شده است و در نظر بی ارزش شده اند.

گردآورنده: نسیم خزایی

درباره تیم آموزشی,فرهنگی و موفقیت تیک

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *