کارآفرینی

۲۰اردیبهشت ۱۳۹۸

مقدمه (قسمت اول) در دنیای امروز با تمامی گستردگی های موجود همه روز شنونده این کلمات هستیم که باید خلاق بود و نوآوری داشت؛ اما این کلمات هیچگاه برای ما موشکافی نشده و شکلی کلیشه ای به خود گرفته اند. اما به واقع خلاقیت چیست؟ نوآوری چگونه اتفاق می افتد؟ این ها سوالاتی هستند که […]

۱۹اسفند ۱۳۹۷

ـ جان استوارت میل در سال ۱۸۴۸ معادل انگلیسی انترپرنور(Enterpreneure) را برای کارآفرین برگزید. ـاز نظر علم اقتصاد کارآفرین کسی است که با صرف زمان و انرژی لازم، منابع،نیروی کار،مواد اولیه و سایر دارایی ها را به گونه ای هماهنگ میسازد که ارزش آنها یا محصولات حاصل از آنها نسبت به حالت اولیه اش افزایش […]

۱۹اسفند ۱۳۹۷

مقدمه: در دنیای امروز که اهمیت و ضرورت کارآفرینان در موج سوم و در همه ادوار تاریخ بر کسی پوشیده و پنهان نیست اما در عین حال افرادی را میبینیم که به کارآفرینی روی آورده اما موفقیت چندذانی کسب نمیکنند و گاها این سوال را از خود میپرسند که مشکل از کجاست؟ جواب این سوال […]

۱۱بهمن ۱۳۹۷

ماتریس آیزنهاور نحوه ایجاد تمایز میان مسائل مهم  و فوری را مشخص می کند و ابزاری است برای برنامه ریزی اهداف و تصمیمات بلند مدت استراتژیک.این ماتریس بر اساس فوریت و اهمیت فعالیت ها ، آنها را در چهار خانه ماتریس طبقه بندی نموده و برای هر خانه دستور العمل مشخصی را توصیه می نماید. […]

۱۱بهمن ۱۳۹۷

بر خلاف ساختار های سنتی ،در ساختار های اقتصاد نوین و پیشرفته ایجاد شغل از وظایف دولت به شمار    نمی رود . نقش دولت تنها گسترش فرهنگ کارآفرینی و توسعه ی زیر ساخت های عمومی و قانونی لازم برای توسعه ی فرصت های شغلی مناسب است ، وظیفه اصلی کشف و بهره برداری از این […]