پزشکی_روانشناسی

۱۸شهریور ۱۳۹۸

چه طور می توان حمله پانیک را متوقف کرد؟ آیا درمانی وجود دارد؟ اکثر بیماران با توجه به علایم جسمی حین حمله پانیک ممکن است به اورژانس بیمارستان یا به پزشکان داخلی، قلب و ریه یا مغز و اعصاب مراجعه کنند و اقدامات پاراکلینیک مانند نوار قلب، اکو، تصویر برداری مغز و … را انجام […]