پزشکی

۲۰شهریور ۱۳۹۸

انسان تنها با داروهای شیمیایی مداوا نمی‌شود. همه عوامل طبیعی نقش درمان و دارو نهایتا نقش پیشگیری را در برابر بیماریها دارند. وجود گیاهان دارویی در طبیعت یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. گیاهان همواره برای بشر سودمند بوده اند. به عبارتی گیاهان از ابتدای تاریخ، بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان محسوب می شدند. ما […]

۱۵شهریور ۱۳۹۸

انواع مزاج های چهارگانه؛ اساس ذخیره خوارزمشاهی، مزاج کیفیتی است در طب سنتی که از مخلوط شدن عناصر چهارگانه ( آب، آتش، باد، خاک) در بدن پیدا می شود. طبق ذخیره خوارزمشاهی از تاثیر این ۴ عنصر، ۹ حالت مختلف پدید می آید که آن ها را با هم مرور می کنیم که ۴ تای […]