وکالت

۰۴خرداد ۱۳۹۸

چکیده: با توجه به آمار بسیار بالای تصادفات رانندگی در ایران و با توجه به اینکه تعداد زیادی از افرادی که در نتیجه این سوانح دچار مصدومیت و یا فوت می شوند راننده مقصر یا خانواده وی هستند لذا این موضوع می تواند زندگی بسیاری از این افراد و خانواده های درگیر در این مبحث را تحت تاثیر قرار دهد لذا در این مقاله سعی می شود به سعی می شود قوانین حاکم در زمینه بررسی گردد لذا قوانین مرتبط در این زمینه از سال ۱۳۴۷ که زمان تصویب قانون بیمه اجباری بود و اصلاحات بعدی آن از جمله اصلاحیه های سال ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵ استفاده می گردد تا مشخص گردد در چه شرایطی به راننده مقصر و یا خانواده وی دیه تعلق می گردد و میزان مسئولیت شرکت های بیمه و یا احیان مقصر حادثه در این زمینه چگونه است.

۰۴اردیبهشت ۱۳۹۸

          پرونده های مربوط به تصادفات رانندگی و دیه به وکیل هیچ  احتیاجی نداره این جمله رو به احتمال قوی خیلی از ما شنیدیم که   پرونده های تصادف رانندگی و دیه به وکیل احتیاجی نداره چون افسر مقصر رو تعیین ،پزشکی قانونی میزان دیه رو مشخص ،  و در نهایت بیمه هم دیه رو کامل […]