موفقیت

۰۶تیر ۱۳۹۸

با استفاده از ابزارهای مختلف به ویژه ارتقاء کیفیت مبلمان شهری ، احداث پارک های تخصصی به ویژه پارک بانوان و احداث واحدهای ورزشی می تواند عاملی برای ایجاد روحیه نشاط و شادابی باشد به ویژه در بین جوانان . شادی و غم در زندگی سالم لازم هستند به طوری که می توان گفت : […]

۳۱فروردین ۱۳۹۸

هدف وضعیت و موقعیتی است که میخواهیم در آینده داشته باشیم. داشتن هدف در زندگی یک ضرورت است. اگر خودمان وضعیتمان را در آینده مشخص نکنیم، محیط زندگیمان وضعیتی را به ما تحمیل میکند. برای داشتن هدف تفاوتی ندارد که چند سال داریم و چه کاره ایم و در چه شرایط و موقعیتی هستیم. چه […]

۲۹بهمن ۱۳۹۷

شاید شنیده باشید که گفته شده بیندیشید و ثروتمند شوید ( ثروتمند شدن با پول دار شدن متفاوت است ) در مباحث بعدی کاملا در این خصوص برای شما همراهان بی نظیر ومهربان توضیح خواهم داد . چطور می شود که من با اندیشیدن ثروتمند شوم ؟ چطور می شود که من با اندیشیدن به […]