معرفی کتاب _ روانشناسی

۲۱مهر ۱۳۹۸

معرفی کتاب: عنوان: چهار اثر نویسنده: فلورانس اسکاول شین مترجم: گیتی خوشدل کتابی که در ایران بیش از شصت بار به چاپ رسیده و خوانندگان بسیاری را به خود جلب نموده است. نویسندهی این کتاب که شخصی آمریکایی است، سالیان بسیار در حرفه های هنرمند )نقاش( و خطیب، شهرت بسیاری داشت. افراد بیشماری در کلاسهایش […]