مذهبی

۲۵اردیبهشت ۱۳۹۸

در این جهان که ما زندگی می کنیم و هر روز شاهد پیشرفت و تکامل بشری هستیم این سؤال پیش می آید که آیا عبادت و اطاعت از پروردگار در این تکامل و پیشرفت تأثیر گذار است وسبب تکامل بشر می شود ؟ در میان موجودات این جهان ، انسان بیشترین استعداد در جهت تکامل […]

۱۷اردیبهشت ۱۳۹۸

همه ی ما بیشترین ساعات زندگی خود را در ارتباط با دیگران سپری می کنیم. می توان گفت درصد بالایی از موفقیت ها و شکست ها به چگونگی روابط با دیگران وابسته است ، از این رو داشتن «مهارت ارتباط موثر» امری ضروری است. تعریف ارتباط:  ارتباط جریان دو طرفه ای است که طی آن […]

۲۹فروردین ۱۳۹۸

جلسه اول خداشناسی با این سوال شروع میکنم که اصلا چرا باید خدا را بشناسیم؟اهمیت خدا شناسی در چیست؟ در جواب باید گفت همانطور که میدانیم اهمیت زائدالوصف خداشناسی وآثار آن بر حیات وزندگی آدمی قابل انکار نیست،تا جایی که تمامی شواهد وقرائن تاریخی نشان میدهد ،شناسایی خداوند به عنوان مبدأ هستی همواره یکی از […]

۲۲فروردین ۱۳۹۸

منشأ احساس پوچی واضطراب چیست؟ اگر انسان بتواند خود را به درستی ،ارزیابی کند و به طور صحیح بشناسد معنای واقعی تمامی دستورات الهی را درک میکند واین مفهوم را از روایت (من عرف نفسه فقد عرف ربه ) هرکس خود را بشناسد ،خدایش را شناخته است ،درک کنیم بنابراین هرگاه ما خودمان رابشناسیم به […]

۱۹فروردین ۱۳۹۸

مرگ واژه ای است که حتی اگر نخواهیم به آن فکرکنیم با از دست دادن عزیزان ، اطرافیان ، آشنایان و غریبه ها با آن روبه رو میشویم وباعث واداشتن ما به ساعتها تفکر درباره ی آن میشود . اما آیا تفکری که درباره ی مرگ میشود، در افراد مختلف برابر و همانند یکدیگر است؟؟ […]

۱۷فروردین ۱۳۹۸

تناسخ در لغت به معنای انتقال روح‌ پس از مرگ از بدن میت به بدن انسان دیگر.که از دیر باز تا کنون شاهد این مسئله بوده ایم و عده ای بر این عقیده هستند . اما آیا روح ما قبل از اینکه در بدن ما باشد در بدن انسان های دیگری بوده و بعد به […]