اصول موفقیت ( مهارت های فردی )

۰۱مرداد ۱۳۹۸

چند روش برای قدرتمند کردن مغز برای انجام کارهای مورد نظر و فعالیت های روزانه خود : به احتمال فراوان برایتان اتفاق افتاده که می بایست کاری را انجام دهید اما مغز شما پیشنهاد انجام یک کار دیگری را می دهد و یا به تعبیری مغز شما آن حس و حال لازم را برای انجام […]