اصول موفقیت ( مهارت های زندگی )

۰۹تیر ۱۳۹۸

مهارت ابتکار یکی از مهارت های زندگی است .  هدف اصلی از مهارت مدیریت مسئله مورد نظر  و خلق راه حل های زیاد و فراوان است ، چرا که هنگامی راه حل ها زیاد باشند ، فرد می تواند یکی از آن ها را انتخاب کند  و اگر یک راه حل موثر و مفید نبود […]