آرامش

۱۱اردیبهشت ۱۳۹۸

شادی از مهم ترین احساسات و نیازهای بشر به شمار می رود. هر ملتی با توجه به باورهایش به گونه ای ابراز غم و شادی می کند. در دین اسلام هم این احساسات نه تنها سرکوب نمی شوند بلکه برخی از آیات و روایات آن را امری ضروری میداند. طبق حد و مرز  مثبت. یکی […]